Tutustutaan omien skriptien kirjoittamiseen Unityssä käyttäen C#-ohjelmointikieltä. Käydään läpi myös Unityn parent- ja child-suhteet ja fysiikan toteuttamiseen tarvittavat Rigidbody- ja Collider-komponentit. Tämän videon katsottuasi osaat hyödyntää pelaajan näppäin- ja hiirisyötettä hahmon liikuttamiseen. Opit myös miten kamera saadaan seuraamaan pelaajaa.