Opi koodaamaan pelejä - Unity peliohjelmointi - C# muuttujat


Kuvake

Kuvaus

Tällä opetusvideolla käydään läpi peliohjelmoinnin perusteita Unityssä C#-kielellä. Videon aiheena on muuttujat, jotka ovat oleellisin osa ohjelmointia. Yleisimmät peliohjelmoinnissa käytetyt muuttujatyypit ovat int, float, string ja bool. Muuttujien lisäksi kerromme myös aloittelevan koodarin yleisimmistä virheistä, ja miten niitä korjataan.


Ladattavat assetit

Tähän tutoriaaliin ei kuulu assetteja.


Tutoriaali tekstinä

Tämän tutoriaalin tekstiversio on tulossa pian.